Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 

 

Ks. Bp Krzysztof Wętkowski - 77. Biskup Włocławski

 

W samo południe 7 czerwca br. bp Krzysztof Wętkowski kanonicznie objął diecezję włocławską, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego przedstawiając apostolskie pismo wobec Kolegium Konsultorów, które na tę okazję zgromadziło się w Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Tym samym rozpoczął rządy jako 77. biskup włocławski.
 
„Proszę, abyśmy wszyscy razem, stanowiąc wspólnotę Kościoła Włocławskiego, wsłuchiwali się w głos Pana, ten głos przyjmowali i go wiernie wypełniali. To jest nasze zadanie, w ten sposób nasza wiara będzie się wzajemnie umacniała i my sami będziemy zdolni przekazać to piękne dziedzictwo, które dzisiaj zostaje nam powierzone, następnym pokoleniom” – powiedział w swoim słowie nowy biskup włocławski.
 
Po modlitwie południowej „Anioł Pański” nowego biskupa powitał bp Wiesław Mering kończący posługę administratora apostolskiego diecezji włocławskiej. Podkreślił historyczność chwili objęcia posługi przez nowego biskupa włocławskiego w dniu, w którym przypada dokładnie 30. rocznica wizyty św. Jana Pawła II. Witając swojego następcę obiecał lojalność i pomoc we wszystkich sprawach, jakie bp Wętkowski będzie podejmował w diecezji.
 
Bp Krzysztof Wętkowski – w obecności Kolegium Konsultorów, biskupów seniorów Wiesława Meringa i Stanisława Gębickiego – przedstawił dokumenty Stolicy Apostolskiej z papieską nominacją na biskupa diecezjalnego.
 
Kanclerz Kurii ks. prał. Artur Niemira odczytał treść papieskiej bulli oraz sporządził i odczytał stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa włocławskiego, zgodnie z prawem kanonicznym (kan. 382 §3). Pod dokumentem złożyli swe podpisy nowy biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski, ustępujący z urzędu biskup Wiesław Mering, biskup senior Stanisław Gębicki oraz członkowie ośmioosobowego Kolegium Konsultorów. Tym samym nowy biskup diecezjalny kanonicznie objął rządy w diecezji włocławskiej.
 
W krótkim przemówieniu bp Wętkowski podziękował za pracę swojemu poprzednikowi, a następnie podkreślił poczucie odpowiedzialności, z jakim wchodzi w diecezje włocławską, bogatą duchowością jej świętych. Nawiązał do postaci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który we Włocławku studiował w seminarium duchownym i przyjął święcenia kapłańskie. Poprosił wszystkich, duchownych i świeckich, o współpracę w wypełnianiu dzieła Bożego dla dobra diecezji. Na koniec udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
 
Zgodnie z kanonem 382 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego „biskup obejmuje kanonicznie diecezję, skoro tylko w tej diecezji – osobiście lub przez pełnomocnika – przedstawi apostolskie pismo kolegium konsultorów, w obecności kanclerza kurii, który sporządzi odpowiedni akt”. Prawo kanoniczne określa także, że kanoniczne objęcie diecezji powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pisma apostolskiego. Nominacja bp. Krzysztofa Wętkowskiego na biskupa włocławskiego została ogłoszona 27 kwietnia br. i taką datę nosi papieska bulla nominacyjna.
 
Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w obecności bp. Wiesława Meringa, który zakończył tym samym posługę administratora apostolskiego diecezji włocławskiej.

Ingres do Katedry Włocławskiej odbędzie się 19. czerwca o 11:00. Będzie transmitowany przez Telewizję Trwam.

 

tekst: ks. AN, zdjęcia: ks. JG

 

 

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Tym samym przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering.
 
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej ogłoszony został w samo południe 27 kwietnia br. We Włocławku, w kaplicy Domu Biskupów Włocławskich, o decyzji Ojca Świętego poinformował ustępujący biskup diecezjalny w obecności pracowników Kurii i przedstawicieli innych urzędów diecezjalnych. Komunikta Nuncjatury Apostolskiej, w obecności dotychczasowego biksupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w obecności księży z kurii i innych instytucji diecezjalnych, odczytał kanclerz kurii ks. prał. Artur Niemira.Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem południowej modlitwy Regina coeli. Podczas krótkiej uroczystości modlono się za nowego, 77 biskupa diecezjalnego włocławskiego.

 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa - najważniejsze wydarzenie w dziejach - paradoksalnie nie dokonuje się spektakularnie i zjawiskowo, by jeszcze raz ukazać nam miłość i pokorę Boga. Nie przytłacza sobą, nie staje przed tymi, którzy go skazali i wykonali wyrok z dumą zwycięzcy, lecz subtelnie ukazuje się i żyje w tych, którzy go umiłowali i to właśnie według porządku miłości - Marii Magdalenie, niewiastom, które były pod krzyżem do końca, Apostołom...

W niedzielę Zmartwychwstania życzymy wszystkim Parafianom i Gościom, by i w naszym życiu Chrystus żył i działał w swej pokornej miłości, błogosławił i w życiowych Wielkich Piątkach dodawał sił i nadziei na Wielkanocny poranek. Szczęść Boże

 

 

W tym roku, co prawda, organizujemy błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny (święconkę). Jednak jeśli ktoś nie może lub nie chce uczestniczyć w tym obrzędzie, a ma w sobie iskrę wiary i jedności z Kościołem, może odmówić przy śniadaniu wielkanocnym modlitwę błogosławieństwa, którą zamieszczamy poniżej.

 

W związku z wprowadzeniem od 27. marca obostrzeń pozwalających na udział w nabożeństwach mniejszej liczbie wiernych zgodnie z zasadą 1 osoba/20 m2 we mszy świętej w kościele parafialnym może uczestniczyć 48 osób. Liczba ta jest nieprzekraczalna, dlatego pierwszeństwo udziału w nabożeństwach mają zamawiający intencję mszalną oraz posługujący podczas liturgii. Prosimy o zrozumienie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i przyjęcie w duchu chrześcijańskiej pokory i miłości ewentualnej niemożliwości wejścia do świątyni. Zobowiązują nas do tego zarządzenia władz państwowych i kościelnych.
W tej sytuacji podtrzymujemy zawieszenie sprawowania mszy świętych w kaplicach filialnych w Głodnie i Szczepidle.
Kierując się pragnieniem umożliwienia uczestnictwa w Eucharystii jak największej liczbie wiernych dokładamy dwie msze święte niedzielne w kościele parafialnym w Brzeźnie:
    o 10:00 - w intencji zamówionej w Szczepidle
    o 15:30 - w intencji zamówionej w Głodnie
Przed mszą świętą o 10:00 będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach zamówionych w Szczepidle, a przed 15:30 za zmarłych polecanych w wypominkach zamówionych w Głodnie.
Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust oraz zachowywaniu odpowiednich odległości od pozostałych uczestników liturgii.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów