Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 
 
20. maja stał się ważnym dniem dla grupy parafian z klas ósmych, którzy przez posługę Biskupa Włocławskiego otrzymali dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Dar wyjątkowy i tak bardzo potrzebny, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy wiara i więź ze wspólnotą zostały wystawione na trudną próbę. Obecność Pasterza Diecezji, Jego krzepiące słowo i błogosławieństwo, pomimo obostrzeń i środków ostrożności, były znakiem powrotu do normalności i obecności Chrystusa pośród swego ludu.

 

Bp Mering w dialogowanej homilii rozważał czytania liturgiczne, wskazując na Zmartwychwstanie Chrystusa jako centralny punkt chrześcijaństwa. Na zakończenie liturgii młodzież skierowała pod adresem Księdza Biskupa słowa wdzięczności za dar sakramentu bierzmowania, a ks. kan. Andrzej Walczak – proboszcz parafii, zwrócił się z prośbą o poświęcenie monumentu upamiętniającego św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz nowego dzwonu – św. Augustyn. Pasterz diecezji, odpowiadając na tę prośbę, podzielił się refleksją o wielkich synach Kościoła i Ojczyzny, których pamięć została uwieczniona w kamieniu przed świątynią. Obrzędowi towarzyszył śpiew „Barki” – pieśni tak drogiej św. Janowi Pawłowi II, której refren wyraził myśli i uczucia bierzmowanych: „O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Księdza Kapelana

 

   

 

Modlitwa poświęcenia
 Wszechmogący Boże, Panie świata i dziejów, przyjmij nasze dziękczynienie za wielkich synów Kościoła i Narodu Polskiego – św. Jana Pawła II i sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, których w swej Opatrzności postawiłeś na straży wiary i obyczajów.
Prosimy Cię, racz † pobłogosławić ten monument upamiętniający wielkich Pasterzy, a w nasze serca i umysły wlej gorący zapał w naśladowaniu świetlanych przykładów wiary i męstwa Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia oraz ich całkowitego zawierzenia Matce Odkupiciela. Niech prawda Ewangelii, którą głosili, wyryje się w głębi naszych serc i wśród bezdroży świata prowadzi w Twe ojcowskie ramiona.
Boże Miłosierny, który przez wszystko, co dobre i piękne dajesz nam dowody swej miłości, prosimy Cię, pobłogosław nowy dzwon – św. Augustyn. Niech jego dźwięczny ton przypomina o Twej obecności pośród nas, umacnia radość, koi łzy, a towarzysząc naszej modlitwie i pobożnym śpiewom zjednoczy nas w uwielbieniu Twego majestatu wraz z chórami aniołów i świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów