Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 

 

 

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - ostatnią niedzielę roku liturgicznego poświęciliśmy opłatki na stół wigilijny, które będą roznoszone do naszych domów przez Pana Kościelnego. Nadal przeżywamy trudny czas pandemii koronawirusa, dlatego opłatki, zgodnie z życzeniem gospodarzy domu, mogą zostać przekazane przy bramie posesji lub w progu domu, a nie tradycyjnie złożone na talerzyku leżącym na stole przy kilku słowach pozdrowienia i życzeń. Opłatki można również odebrać w zakrystii przed lub po mszy świętej.
Obecne czasy pozwalają nam nabyć opłatek niemal wszędzie. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie: Dlaczego tak ważne jest przyjęcie opłatka ze swojej parafii?

 
Od soboty (7. listopada) wchodzą w życie nowe zarządzenia dotyczące m.in. liczby wiernych uczestniczących we mszy św.
Zarządzenie władz państwowych, zaakceptowane przez episkopat, pozwala na udział w nabożeństwach mniejszej liczby wiernych zgodnie z zasadą 1 osoba/15 m2. W przypadku naszej parafii oznacza to, że do kościoła mogą wejść jednocześnie 64 osoby, a do kaplic 5 (pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję mszy świętej).
Na czas obowiązywania powyższych ograniczeń wprowadzamy w kościele parafialnym dodatkową mszę świętą w niedzielę o godzinie 10:00.
Przypominamy o konieczności zasłonięcia ust i nosa przez uczestników liturgii, również posługujących.

 
 

Dzisiejszej nocy (1. listopada) w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w 84. roku życia odszedł po wieczną nagrodę do Pana ks. kan. Konstanty Isbaner, wieloletni proboszcz parafii w Starym Mieście. Święcenia kapłańskie przyjął 20.06.1965 roku. Od 2012 r. przebywał na emeryturze. Przez kilka lat jako senior Ks. Konstanty posługiwał w naszej parafii, sprawował Eucharystię i dla wielu z nas był gorliwym spowiednikiem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście w piątek - 6. listopada w następującym porządku:

    10:00 - wprowadzenie ciała do kościoła

    10:30 - modlitwa różańcowa za śp. Księdza Konstantego

    11:00 - msza święta pogrzebowa 

Po mszy świętej, zgodnie z wolą Zmarłego, Jego doczesne szczątki zostaną złożone w nadziei zmartwychwstania na cmentarzu parafialnym w Starym Mieście.

Dobremu Bogu dziękujemy za życie i posługę Księdza Kanonika i powierzamy Go Miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

   
   

 
 

 

1. listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wiara chrześcijańska wiedzie w tym czasie nasze myśli i serca ku niebu, którego pragniemy i którego się spodziewamy dla nas i naszych bliskich zmarłych. Wiara ta jest nie do pogodzenia z przybierającym niekiedy formę niewinnej dziecięcej zabawy Halloween, które coraz częściej pojawia się w rodzinach, przedszkolach i szkołach. Poniżej publikujemy pewne wskazania, artykuły i propozycje na chrześcijańskie przeżycie tych dni, by nie przyjąć postawy ofiarowania Panu Bogu świeczki, a diabłu ogarka, lecz starać się samemu zbliżyć raczej do świętych niż potępionych. 

 
 

 

Penitencjaria Apostolska specjalnym dekretem daje nam możliwość uzyskania odpustów zupełnych dla dusz cierpiących w czyśćcu przez cały listopad. Wierzymy, że po śmierci i sądzie szczegółowym dusza ludzka trafia do Nieba, piekła lub czyśćca. Czyściec jest stanem przejściowym pozwalającym duszy oczyścić się z lekkich i nieodpokutowanych grzechów, z którymi przeszła do wieczności. Dusze czyśćcowe nie mogą już nic dla siebie zrobić. Jedynie nasza modlitwa, ofiarowana msza święta, odpusty zupełne mogą już teraz uwolnić je od cierpień i dać nam wiernych przyjaciół w Niebie.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów