Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 
 

"Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec". 

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w naszym kościele parafialnym codziennie o godzinie 17:00.

O Różańcu

 
 
29. września Kościół obchodzi święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Dla naszej parafii jest to okazja do przypomnienia sobie o istnieniu świata niebieskich duchów, a także do odnowienia i pielęgnowania duchowych darów nawiedzenia św. Michała Archanioła w znaku figury i misji świętych głoszonych przez księży michalitów, których zgromadzenie zainaugurowało jubileusz stulecia zatwierdzenia.
Zapraszamy do skorzystania z okazji modlitwy za przyczyną Wodza wojsk niebieskich podczas mszy świętej o 8:00 i 18:00, a także w prywatnej modlitwie w godzinach 8:00-11:00, 15:00-18:00. Na zakończenie uroczystości odnowimy zawierzenie naszej parafii opiece św. Michała Archanioła i w procesji z figurą świętego będziemy przyzywać Bożego błogosławieństwa.

Nawiedzenie św. Michała Archanioła w naszej parafii

 
 
13. września nasza wspólnota parafialna spotkała się na kolejnym nabożeństwie fatimskim. Modlitwie towarzyszyły intencje wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, prośba o ustanie pandemii, a także w intencji dzieci i młodzieży na początku nowego roku szkolnego. Ksiądz proboszcz swoje rozważanie o objawieniach w Fatimie i naszej rzeczywistości oparł na refleksji nad weselem w Kanie Galilejskiej, wydobywając z Janowego tekstu obraz człowieka wszystkich czasów i postawę Matki Najświętszej. Rozważania do różańcowych tajemnic chwalebnych przygotowali młodzi należący do dziecięco-młodzieżowego koła różańcowego w naszej parafii. Młodzi parafianie zadbali także o piękne przybranie figury Matki Bożej kwiatami i poprowadzenie procesji światła wokół świątyni.

 

 
5. września w parafii pw. Narodzenia NMP i Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku małżeństwa wspólnoty Equipes Notre–Dame przeżywały rozpoczęcie roku formacyjnego. W spotkaniu uczestniczyły ekipy z naszej Parafii wraz z księdzem proboszczem, który jest duchowym opiekunem grupy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Ksiądz Biskup w homilii nawiązał do tematu formacyjnego END na rok 2020/2021 MAŁŻEŃSTWO – SAKRAMENT MISJI. Kaznodzieja zauważył, że "w obecnych czasach małżeństwa sakramentalne są niejako wezwane do pójścia pod prąd. Powołane do dzielenia się Chrystusem, do głoszenia Chrystusa w środowiskach, w których żyją. Małżeństwo jest, jak Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, gdyż małżonkowie stanowią jedno, mają dążyć do świętości, mają być otwarci na potrzeby drugiego człowieka i mają głosić Chrystusa swoim życiem".
Podczas Mszy Świętej nowa ekipa z naszej parafii, po roku pilotażu przyjęła Kartę END. Małżonkowie złożyli na ręce Księza Biskupa uroczyste przyrzeczenie, że chcą Chrystusa umieścić w centrum swojego życia i kroczyć drogą Ewangelii. Zostali przyjęci do „wielkiej rodziny”, której celem jest pomoc małżeństwom w dążeniu do świętości, jak mawiał założyciel ruchu - sługa Boży ks. Henri Caffarel. Cieszymy się kolejnymi małżeństwami, które angażują się w duchową, codzienną troskę o swoje powołanie i rodzinę i wypraszamy dla nich opieki Świętej Rodziny z Nazaretu.
Dowiedz się więcej o Equipes Notre-Dame

 

 
 
W niedzielę 23. sierpnia podczas mszy świętej o godzinie 11:30 nasza wspólnota parafialna składała Trójjedynemu Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. Dziękczynnej Ofierze przewodniczył ks. Proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazania, w którym wskazał na odwieczną harmonię człowieka i ziemi, jedności i wymianie dóbr całego Bożego Stworzenia. Wybrzmiały słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane do polskich rolników w Krośnie w 1997 roku:
"Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie „Szczęść Boże!” i „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia bliźnim. W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano - bo próbuje się to robić! Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”
 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów