Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 

 

Zasięg terytorialny naszej parafii 

"Parafia jest to podstawowa, najmniejsza jednostka administracyjna Kościoła katolickiego, obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium".

Kościół jest przede wszystkim wspólnotą serc i ducha zjednoczonych z Chrystusem pod przewodem jednego pasterza, zmierzająca do swej pełni w królestwie niebieskim. I choć serca ani ducha nie da się zmierzyć czy zamknąć w jakichś ramach to jednak w doczesności Kościół potrzebuje pewnych struktur organizacyjnych, którymi są diecezja, dekanat i parafia ze ściśle określonymi granicami.

 

 

Badanie religijności Polaków

Przełom starego i nowego roku jest zawsze okazją dla poczynienia pewnych podsumowań i rozliczeń. Podobnie czyni również Kościół Katolicki w Polsce, który poprzez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego prowadzi badania dotyczące  życia religijnego Polaków. 

Kolejny rok ISKK notuje spadek liczy dominicantes (uczestniczący we mszy świętej niedzielnej) i communicantes (przystępujący do Komunii świętej). Tendencja ta zaznacza się również i w naszej diecezji i parafii, choć zapewne można wziąć poprawkę na osoby, które przebywają na studiach lub pracują z dala od domu rodzinnego.

Poniżej podajemy dokładne statystyki dotyczące religijności Polaków.

 

Orszak Trzech Króli 2018

Już po raz czwarty ulicami Brzeźna przeszedł Orszak Trzech Króli. W barwnym korowodzie, z kolędą na ustach szliśmy za gwiazdą do zrodzonego w betlejemskiej stajence Dzieciątka Jezus - prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, który przyszedł do wszystkich i dla wszystkich. W kolejnych scenach aktorzy rozwinęli temat walki dobra ze złem, łaski i grzechu. Ukazali nam z poczuciem humoru, ale i brutalną szczerością walkę o ludzkie serce, podszepty pokusy i inspiracje ku dobru. A wybór należy do nas...

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego (nazywana także Świętem Trzech Króli), to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Pierwsze jego ślady spotykamy na wschodzie już w III w. Tego właśnie dnia Kościół grecki obchodził święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako Uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
 
Ewangelia nie pisze o królach, ale o Mędrcach ze Wschodu. Ich pokłon złożony Dziecięciu Jezus, symbolizuje hołd całego świata: wszystkich ludzi, którzy klękają przed Wcielonym Bogiem.

Uroczystość ta jest „świętem nakazanym”, czyli obowiązuje w tym dniu uczestnictwo we Mszy św. oraz powstrzymanie się od prac niekoniecznych.

 

Wizyta duszpasterska

Rozpoczynamy czas kolędowania, w którym odwiedzamy domy parafian, by wspólnie się pomodlić, upraszać Bożego błogosławieństwa dla naszych rodzin i choć w kilku minutach rozmowy umocnić więzi wiary, nadziei i miłości.

Na spotkanie kolędowe należy przygotować krzyż, zapalone świece, wodę święconą i kropidło, dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii. Prosimy, by brak ofiary nie był powodem zamknięcia drzwi przed kapłanem idącym z Bożym błogosławieństwem.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów