Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

W 1958 r. papież Benedykt XVI, jeszcze jako młody teolog ks. Józef Ratzinger napisał artykuł pt."Neopoganie i Kościół". Mówił w nim o potrzebie obrony wartości chrześcijańskich i chrześcijańskiej kultur, rygorystycznym zrzeknięciu się zajmowanych stanowisk i pozbyciu się pozornego bogactwa w Kościele, wyobrażeniu, że wszyscy "dobrzy" ludzie zostaną zbawieni i pogaństwie w samym Kościele. I dziś można dostrzec w Kościele pewną grupę osób, która choć w jakimś stopniu uczestniczy w życiu wspólnoty wierzących (przynoszą dzieci do chrztu, pierwszej Komunii, przyjmują po kolędzie) to jednak okazują się być niewierzącymi, a swe praktyki sprowadzają jedynie do tradycji lub okazji do świętowania. Polecamy ciekawą rozmowę z ks. dr. Witoldem Dorszem na temat neopogaństwa w Kościele.

https://archiwum.radiopik.pl/service.go?action=details&show.Record.id=150193 

 Triduum Paschalne w naszej parafii

We wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy najważniejsze i najpiękniejsze liturgie roku kościelnego - Święte Triduum Paschalne. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli poprzez święte obrzędy w Ostatniej Wieczerzy, Męce i śmierci Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniu. Serdeczne podziękowanie dla ministrantów, chóru i scholi parafialnej, lektorów i psałterzystów, strażaków, asysty parafialnej, a także wszystkich, którzy pod kierunkiem p. Anny Wawrzyniak przygotowali ciemnicę i grób Pański.

 

 Niedziela Męki Pańskiej - Palmowa

Dzisiejsza niedziela jest w tradycji Kościoła pamiątką triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Jak mieszkańcy Jerozolimy i pielgrzymi przybyli na święto Paschy przybyliśmy dziś o godzinie 11.30 na mszę świętą sprawowaną przez Księdza Proboszcza niosąc w dłoniach palmy i ozdobione gałązki, by witać Chrystusa, który przybywa, aby dopełnić swe zbawcze dzieło. Dokonał go na krzyżu, dlatego wsłuchujemy się dziś w opis Męki Pańskiej w redakcji świętego Mateusza.

Dziś także po raz pierwszy podczas Eucharystii towarzyszył nam chór parafialny złożony z dorosłych i młodzieży naszej parafii.

Po mszy świętej rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy rysunek św. Jana Pawła II, w którym brały udział dzieci z naszej parafii. Zwycięzcom gratulujemy!

 

Droga Krzyżowa

     „Ziemska wędrówka udręczy tego, kto siebie samego uczynił dla siebie drogą do nieba”. Tak św. Augustyn przypominał, że Jezus jest jedyna drogą zbawienia, że tylko podążając za Nim i z Nim człowiek może osiągnąć ostateczny cel ziemskiej wędrówki. Droga ta wiedzie przez radość cudów, uzdrowień, rozmnożenia chleba, a jej szczytem jest Triduum Paschalne: Ostatnia Wieczerza, męka i śmierć, a wreszcie Zmartwychwstanie.

     Panie Jezu, chcemy dziś być z Tobą podczas Twej drogi krzyżowej. Pragniemy przejść z Tobą tę drogę ludzkiego grzechu, która namaszczona Twą przenajdroższą Krwią stała się drogą naszego zbawienia.

Moja Droga Krzyżowa - ks. Jan Kaczkowski

Ks. Jan Kaczkowski (1977 - 2016) - niezwykły, charyzmatyczny kapłan, założyciel hospicjum w Pucku, cierpiący na glejaka mózgu, człowiek wielkiej wiary i życiowej mądrości. Jego książki i filmy uderzają głębią prawdy i bezpośredniością wolną od ubarwiania czy pobłażliwości. Niezwykle pięknie, mocno i brutalnie szczerze mówi o cierpieniu i umieraniu, które nie były dla niego abstrakcją, ale codziennym doświadczeniem w hospicjum i podczas zmagań z własną nieuleczalną chorobą. 

Zapraszamy do wysłuchania rozważań drogi krzyżowej ks. Jana Kaczkowskiego i lektury jego książek.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów