Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 

 

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Tym samym przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering.
 
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej ogłoszony został w samo południe 27 kwietnia br. We Włocławku, w kaplicy Domu Biskupów Włocławskich, o decyzji Ojca Świętego poinformował ustępujący biskup diecezjalny w obecności pracowników Kurii i przedstawicieli innych urzędów diecezjalnych. Komunikta Nuncjatury Apostolskiej, w obecności dotychczasowego biksupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w obecności księży z kurii i innych instytucji diecezjalnych, odczytał kanclerz kurii ks. prał. Artur Niemira.Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem południowej modlitwy Regina coeli. Podczas krótkiej uroczystości modlono się za nowego, 77 biskupa diecezjalnego włocławskiego.

 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa - najważniejsze wydarzenie w dziejach - paradoksalnie nie dokonuje się spektakularnie i zjawiskowo, by jeszcze raz ukazać nam miłość i pokorę Boga. Nie przytłacza sobą, nie staje przed tymi, którzy go skazali i wykonali wyrok z dumą zwycięzcy, lecz subtelnie ukazuje się i żyje w tych, którzy go umiłowali i to właśnie według porządku miłości - Marii Magdalenie, niewiastom, które były pod krzyżem do końca, Apostołom...

W niedzielę Zmartwychwstania życzymy wszystkim Parafianom i Gościom, by i w naszym życiu Chrystus żył i działał w swej pokornej miłości, błogosławił i w życiowych Wielkich Piątkach dodawał sił i nadziei na Wielkanocny poranek. Szczęść Boże

 

 

W tym roku, co prawda, organizujemy błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny (święconkę). Jednak jeśli ktoś nie może lub nie chce uczestniczyć w tym obrzędzie, a ma w sobie iskrę wiary i jedności z Kościołem, może odmówić przy śniadaniu wielkanocnym modlitwę błogosławieństwa, którą zamieszczamy poniżej.

 

W związku z wprowadzeniem od 27. marca obostrzeń pozwalających na udział w nabożeństwach mniejszej liczbie wiernych zgodnie z zasadą 1 osoba/20 m2 we mszy świętej w kościele parafialnym może uczestniczyć 48 osób. Liczba ta jest nieprzekraczalna, dlatego pierwszeństwo udziału w nabożeństwach mają zamawiający intencję mszalną oraz posługujący podczas liturgii. Prosimy o zrozumienie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i przyjęcie w duchu chrześcijańskiej pokory i miłości ewentualnej niemożliwości wejścia do świątyni. Zobowiązują nas do tego zarządzenia władz państwowych i kościelnych.
W tej sytuacji podtrzymujemy zawieszenie sprawowania mszy świętych w kaplicach filialnych w Głodnie i Szczepidle.
Kierując się pragnieniem umożliwienia uczestnictwa w Eucharystii jak największej liczbie wiernych dokładamy dwie msze święte niedzielne w kościele parafialnym w Brzeźnie:
    o 10:00 - w intencji zamówionej w Szczepidle
    o 15:30 - w intencji zamówionej w Głodnie
Przed mszą świętą o 10:00 będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach zamówionych w Szczepidle, a przed 15:30 za zmarłych polecanych w wypominkach zamówionych w Głodnie.
Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust oraz zachowywaniu odpowiednich odległości od pozostałych uczestników liturgii.

 
 

 

Czas pandemii, co prawda, nie zabrania nam uczestnictwa w nabożeństwach  Eucharystii. Jednak wielu z nas ze względu na wiek, stan zdrowia, kwarantannę czy obawy korzysta z nich za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Jako jedną z propozycji na tegoroczny Wielki Post dajemy piękne rozważania pasyjne ks. prof. Krzysztofa Pawliny - rektora Akademii Katolickiej w Warszawie wygłoszone w tamtym roku podczas Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów