Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

 
 
   

W niedzielę 5. stycznia w naszej parafii miało miejsce spotkanie opłatkowe małżeństw należących do wspólnoty Equipes Notre Dame w Brzeźnie i w Licheniu.

Pierwszym punktem spotkania była Msza Święta, w której o Liturgię Słowa zadbali przedstawiciele END. Po Eucharystii małżeństwa wraz z dziećmi i duszpasterzami w salce parafialnej podzielili się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia, a po posiłku przyszedł czas na rodzinne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary i pianina.

Jako duszpasterze parafii dziękujemy wszystkim małżeństwom, które na drodze END troszczą się o świętość, miłość i obecność dla swych rodzin. Cieszymy się z powstania nowej ekipy i zapraszamy kolejne małżeństwa, by zainwestowały czas i serce dla dobra swych małżeństw i rodzin.

Więcej o END można przeczytać tutaj:

Equipes Notre Dame - Brzeźno

 

   

Wizyta duszpasterska

Rozpoczynamy czas kolędowania, w którym odwiedzamy domy parafian, by wspólnie się pomodlić, upraszać Bożego błogosławieństwa dla naszych rodzin i choć w kilku minutach rozmowy umocnić więzi wiary, nadziei i miłości.

Na spotkanie kolędowe należy przygotować krzyż, zapalone świece, wodę święconą i kropidło, dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii. Prosimy, by brak ofiary nie był powodem zamknięcia drzwi przed kapłanem idącym z Bożym błogosławieństwem.

 
 
   

W pierwszą niedzielę adwentu nasza wspólnota obchodziła uroczystość trzydziestolecia istnienia parafii. Liturgii przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Mering z ks. bpem Stanisławem Gębickim, ks. Rafałem Kamińskim ze zgromadzenia księży michealitów i księdzem proboszczem w koncelebrze. Nasze dziękczynienie zgromadziło poza dużą grupą parafian księży z dekanatu konińskiego I, ks. inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza - prepozyta kapituły uniejowskiej, ks. kan. Zbigniewa Wróbla, ks. Tomasza Króla oraz ks. Mariusza Budkiewicza.

Podczas uroczystej eucharystii ks. biskup poświęcił figurę św. Michała Archanioła, która nawiedza domy naszej parafii; nową monstrancję i dwie mozaiki z wizerunkami św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. Jako dar dla parafii wspólnota END ofiarowała nowy ornat, a chór parafialny mszał ze złoconymi brzegami i świece ołtarzowe.

Po dziękczynnym "Te Deum laudamus" Ksiądz Biskup, odpowiadając na słowa podziękowań, wyraził wdzięczność za wszelkie duchowe dobro, które wyrosło w naszej parafii. Podziękował za pięknie przygotowaną liturgię ministrantom, lektorom i chórowi. Hierarcha z uznaniem wyraził się również o pracach materialnych i trosce parafian o świątynię.

Na zakończenie liturgii Biskup Włocławski poświęcił krzyż misyjny, przyjął misyjne przyrzeczenia i udzielił całej wspólnocie parafialnej pasterskiego błogosławieństwa.

   

 
 
   

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata księża michaelici rozpoczęli trzecie w historii naszej parafii misje święte.

We wtorkowy wieczór wspólnota parafialna zgromadziła się przy kapliczce na ul. Głównej, by uczestniczyć w misyjnej drodze krzyżowej, którą poprowadził ks. Rafał Szwajca CSMA. Idąc za krzyżem niesionym przez przedstawicieli grup związanych z parafią rozważaliśmy Mękę Zbawiciela. Modlitewną refleksją ogarnęliśmy wszystkich chorych, cierpiących, a także tych, którzy zatracili więź z Bogiem i Kościołem, by Krzyż Pański stał się dla nich znakiem nadziei i umocnieniem.

   

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów