Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Porządek nabożeństw:
Niedziela i Święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)
Odpust: Matki Bożej Królowej Polski (3 maja)

Powstanie kaplicy w Głodnie wiąże się z osobą Ks. Prałata Franciszka Cieślaka dyrektora "Caritas Diecezji Włocławskiej." Gdy w 1950 r. władze komunistyczne zdelegalizowały "Caritas" w Polsce ks. Franciszek został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Bartłomieja w Koninie. W pamięci mieszkańców Głodna zapisał się przede wszystkim jako twórca kościoła filialnego w ich miejscowości. Ważnym dla niego jako proboszcza problemem, z którym musiał się zmierzyć była niska frekwencja na niedzielnej Mszy Świętej, spowodowana głównie dużą odległością do świątyni. Mieszkańcy niektórych wiosek, aby dotrzeć na Nabożeństwo musieli pokonać nawet dziesięć kilometrów drogi. Pragnieniem jego było utworzenie parafii w Brzeźnie. Według zaproponowanych przez niego granic, w połączeniu ze Szczepidłem odłączonym od parafii w Morzysławiu liczyłaby wówczas 2500 mieszkańców. Jednak powołanie parafii w tamtych okolicznościach politycznych było nierealne. Wobec tego innym zaproponowanym przez niego rozwiązaniem było odłączenie dwóch najdalej położonych od konińskiej fary miejscowości - Głodna i Potażnik do parafii Krzymów. Ale z kolei ten projekt spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców Głodna. Bo to i tak nie rozwiązałoby to problemu. O budowie nowej świątyni w Głodnie nie mogło być mowy. Stał natomiast w centrum wioski budynek, w którym przed wojną mieściła się rozlewnia mleka. Został on zakupiony od Bronisława Kotwasa, przebudowany i zaadoptowany na kaplice. Na pierwszą Msze Świętą, której 17 VII 1955 r. przewodniczył Ks. Franciszek Cieślak przybyło ok. 300 wiernych. W następnym roku Bp Antoni Pawłowski dokonał poświęcenia świątyni i nadał jej wezwanie Matki Bożej Królowej Polski. W 1989 r. bp Henryk Muszyński erygował parafię pw. MB Nieustającej Pomocy w Brzeźnie. Wówczas kaplica w Głodnie stała się świątynią filialną nowo utworzonej parafii. Budowa kościoła w Brzeźnie nie sprzyjała prowadzeniu poważniejszych prac renowacyjnych w kaplicy. Przypadający w tym roku jubileusz 50-lecia jej poświęcenia stał się sprzyjającą okolicznością by poddać ją gruntownej przebudowie i renowacji: dobudowano zakrystię, położono terakotę, całość na zewnątrz otynkowano i pomalowano, zakupiono nowe ławki, wykonano konserwację tabernakulum, ikon, zakupiono nowe naczynia i szaty liturgiczne.Ks. Bp Wiesław Mering w skierowanym słowie do licznie zgromadzonych parafian wyraził wdzięczność za wykonaną prace. "bo jest zewnętrznym znakiem tego jak bardzo zależy tej części parafii na domu Bożym."

Opracował ks.Mariusz Budkiewicz

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów