Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Sakrament Chrztu Świętego
Terminy: I i III niedziela miesiąca. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych:
po Mszy Świętej w piątek przed pierwszą niedzielą miesiąca.
Do kancelarii parafialnej przynosimy:
- akt urodzenia dziecka
- dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, wyznanie i miejsce zamieszkania. Jeżeli rodzice chrzestni są z innej parafii, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii ich pochodzenia
- przy ceremonii chrztu rodzice winni mieć świecę i białą szatkę.

Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni przynoszą ze sobą:
- dowody osobiste
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
- świadectwo bierzmowania
- ostatnie świadectwo katechizacji
- zaświadczenie z poradni życia rodzinnego
- zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
- zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jeżeli ślub kościelny ma mieć jednocześnie skutki cywilne).

Pogrzeb
Przynosimy:
- akt zgonu
- kartę zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej). (W szpitalu zaświadczenie wystawia kapelan szpitala)

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów