Porządek nabożeństw

Niedziela i święta:
8:00 | 11:30 | 17:00

Święta zniesione:
8:00 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Dni powszednie:
7:30 | 18:00(lato) | 17:00(zima)

Kaplica w Głodnie
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Kaplica w Szczepidle
Niedziela i święta: 10:00
Święta zniesione: 16:30(lato) | 15:30(zima)

Proboszcz parafii

"Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa" (KPK 519).

Pierwszym administratorem i proboszczem naszej parafii jest ks. Andrzej Walczak, Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jana Zaręby 11.06.1983 r. Wraz z erygowaniem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie przez bpa Henryka Muszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, w dniu 17.12.1989 r. ks. Andrzej Walczak został najmłodszym w diecezji administratorem parafii (administrator posiada te same obowiązki i prawa, co proboszcz).

Wikariusze

"Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania pasterskiej posługi w parafii, można przydzielić proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako współpracownicy proboszcza i uczestnicy jego troski, wspólną z proboszczem radą i gorliwością oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi" (KPK 545).

Pierwszą osobą skierowaną do pomocy duszpasterskiej był kleryk Dariusz Horbiński (1990-1991). Od roku od 1991 do dziś posługę wikariusza pełnili w naszej parafii następujący kapłani:

1. Ks. Seweryn Maciej Fikus (1991-1992);

2. Ks. Bogusław Wiszowaty (1992-1994);

3. Ks. Ryszard Kokoszka (1994-1994);

4. Ks. Waldemar Karasiński (1994-1995);

5. Ks. Janusz Tomczak (1995-1997);

6. Ks. Tomasz Nawrocki (1997-1998);

7. Ks. Andrzej Nowak (1998-2001);

8. Ks. Przemysław Wrzalik (2001-2002);

9. Ks. Krzysztof Łaszkiewicz (2002-2003);

10. Ks. Andrzej Mazur (2003-2004);

11. Ks. Mariusz Budkiewicz (2004-2010);

12. Ks. Tomasz Smoliński (2010-2011);

13. Ks. Artur Machała (2011-2013);

14. Ks. Piotr Kocurek (2013-2015);

15. Ks. Arkadiusz Joniec (2015-2016);

16. Ks. Marcin Ziółkowski (2016-2018);

17. Ks. Mateusz Markowski (2018-2019);

18. Ks. Grzegorz Barański (2019-). 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Brzeźno, ul.Konińska 10
62-513 Krzymów